ตรีนุช ร่วมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตรีนุช ร่วมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ร่วมลงพื้นที่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย (อินท์เฟือน สีวิเชยฺย) ให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2571 ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก

ตรีนุช ร่วมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ตนในฐานะที่ทำหน้าที่ดูแลงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ขอชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดภาคเหนือทั้ง 10 จังหวัด ได้ร่วมกันเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา” และชาวภาคเหนือที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาของประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก และเชื่อว่าด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวง กอปรกับคุณงามและความดีของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลกได้

“ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในสถานะของการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศ ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยให้สมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกได้กำหนด โดยตั้งใจจะเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571 จึงยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งในการดำเนินงาน ขอเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่ และประชาชนภาคเหนือทั้ง 10 จังหวัด ได้ร่วมกันในการศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยให้สมบูรณ์ เพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในส่วนของกระบวนการเสนอชื่อพระครูบาเจ้าศรีวิชัยไปยังยูเนสโก พร้อมให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ทางจังหวัดเชียงใหม่และคณะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ silverpools.net

แทงบอล

Releated